Dokumenty przedszkola2014-11-20  
Komisje i zespoły działające w przedszkolu opracowały następujące dokumenty:
  • Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020
  • Plan spotkań z rodzicami
  • Ramowy Rozkład Dnia
  • Koncepcję Pracy Przedszkola
  • Plan Wychowawczy Przedszkola
  • Program Profilaktyczny Przedszkola
Dokumenty do wglądu w sekretariacie Zespołu, natomiast regulamin rekrutacji przedstawiony w dziale "Aktualności".

redaktor: administrator