Historia2019-09-08  
Historia szkoły

Szkoła w Ruchocicach istnieje od 1869 r. Pierwotnie mieściła się w starej organistówce. Następnie przeniesiono ją do budynku przy plebanii, aż wreszcie nabyto dom, w którym szkoła mieściła się do 1992r. Pierwotnie był to nieduży budynek, w którym było również mieszkanie dla nauczyciela. W 1910 roku budynek szkolny powiększono, dobudowano jego dwukondygnacyjną część.

Do 1910 roku szkoła w Ruchocicach była jednoklasowa i pracował w niej jeden nauczyciel. Następnie liczba uczniów wzrastała i koniecznym stało się zatrudnienie drugiego nauczyciela. Z biegiem lat następował jednak proces zmniejszania liczby uczniów i w roku 1939 szkoła stała się ponownie placówką jednoklasową.

Pierwszym nauczycielem pracującym w szkole od 1869 roku był pan Donowicz, potem pan Suchorski. Następnie pracę w Ruchocicach podjął pan Wojciechowski, który w roku 1919 został inspektorem szkolnym w Wolsztynie. 1 września 1920 posadę nauczyciela objął pan Kazimierz Nowacki, to właśnie on był jedynym pracownikiem szkoły, kiedy wybuchła II Wojna Światowa. W maju 1944 roku Niemcy wysiedlili nauczyciela i wraz z rodziną wywieźli w głąb Niemiec. Do kraju powrócił on w listopadzie 1945 roku, ale posada w szkole w Ruchocicach była zajęta przez pana Wolnego, który zaczął uczyć już 5 marca 1945 roku. W grudniu 1945 roku pan Wolny przeprowadził się do innej pobliskiej wsi Komorówko, a pracę ponownie podjął pan Nowacki. Pracował do 1950 roku, gdyż wtedy zatrudnieni zostali dwaj młodzi nauczyciele, małżonkowie Joanna i Leon Sobańscy. To właśnie oni wprowadzili nowy klimat w życie szkoły, środowiska i wsi.

Z czasem liczba uczniów i nauczycieli wzrastała, w 1958 roku szkoła staje się siedmioklasowa, a później w 1966 ośmioklasowa. W budynku szkolnym wygospodarowywano kolejne izby lekcyjne. W 1972 zaczynają uczęszczać dzieci sześcioletnie i oprócz ośmiu klas szkolnych istnieje oddział przedszkolny. W związku z tym w latach siedemdziesiątych szkoła boryka się z poważnymi problemami lokalowymi. Nic więc dziwnego, że podjęto decyzję o rozbudowie. Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ruchocicach i we wrześniu 1986 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Dzięki znacznemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora szkoły mgr Daniela Karólewskiego prace budowlane i wykończeniowe trwały do 1992 roku. Rok szkolny 1992/1993 rozpoczęty został w murach nowej dwupiętrowej szkoły.

Od 2000 roku nauczyciele i uczniowie w Szkole Podstawowej w Ruchocicach rozpoczęli przygotowania do nadania imienia szkole. W wyniku przeprowadzonej ankiety na przyszłego patrona wybrano polskiego poetę Adama Mickiewicza. Uroczystość nadania imienia odbyła się 11 września 2002 roku.

W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczął działalność wcześniej powołany Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny. W wyniku takiej reorganizacji placówki uczęszczają do szkoły dzieci i młodzież od trzeciego do szesnastego roku życia. Kolejne zmiany przyniósł rok 2013. W sierpniu zburzono stary budynek, a od września pełna nazwa szkoły podstawowej brzmi Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z oddziałami integracyjnymi. Ta druga zmiana nastąpiła w związku z tym, że została utworzona klasa integracyjna.

Kolejne zmiany wprowadziła reforma oświaty w 2017 roku. W związku ze stopniową likwidacją gimnazjów szkoła przyjęła nazwę Zespół Przedszkolno - Szkolny w Ruchocicach. Uczęszczają do niej dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści klasy drugiej i trzeciej, a od roku 2018 tylko trzeciej.

Z kolei od roku szkolnego 2019/2020 do naszego Zespół uczęszczają uczniowie ośmiu klas szkoły podstawowej i dzieci dwóch oddziałów przedszkolnych.redaktor: administrator