Pedagog2019-09-11  

Pedagog szkolny

W naszej placówce zatrudniony jest pedagog szkolny pani mgr Joanna Menes-Ptak. Pracuje ona pięć dni w tygodniu, dzięki czemu uczniowie, rodzice i nauczyciele mają możliwość kontaktu z osobą, która zawsze służy poradą, wsparciem i pomocą w rozstrzyganiu trudnych spraw.

Godziny pracy pani pedagog

 Dzień tygodnia
 Godziny pracy
 Poniedziałek 11.00 -  15.00 
Wtorek
     8.00 - 14.00      
 Środa 8.45 - 13.45
Czwartek 8.45 - 13.45 
 Piątek 8.00 - 11.00

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK 2021/2022

  Podstawowe zadania do realizacji w roku 2021/2022

I. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz indywidualna opieka pedagogiczna.

1. Prowadzenie aktualnej ewidencji uczniów przebadanych przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną.

2. Typowanie uczniów na badania specjalistyczne w celu zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych lub zaburzeń zachowania przy współpracy z wychowawcami, rodzicami.

3. Pomoc nauczycielom w opracowaniu dostosowaniu wymagań, dla uczniów z opiniami.

4. Łagodzenie konfliktów: uczeń - uczeń, uczeń - rodzic, uczeń - nauczyciel.

5. Prowadzenie z rodzicami zajęć warsztatowych lub pomoc wychowawcy w celu przeprowadzenia podobnych spotkań (tematy do realizacji w zależności od potrzeb).

6. Systematyczne rozmowy z uczniami wykazującymi problemy wychowawcze, wskazanymi przez wychowawców lub rodziców.

7. Pomoc wychowawcom w organizowaniu godzin wychowawczych (wg potrzeb).

8. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów objętych pomocą pedagogiczną wynikającą z dokumentacji PPP.

II. Przygotowanie i wdrażanie szkolnego Programu Profilaktycznego

1. Prowadzenie zajęć integracyjnych.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

3. Współpraca z higienistką szkolną.

4. Współpraca z Policją, Kuratorem Sądowym, Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Koordynacja bezpieczeństwa w szkole.

III. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

1. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły.

2. Współpraca z wychowawcami, rodzicami.

3. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego i spóźnień.

4. Poznawanie warunków życia dzieci i młodzieży (wywiady środowiskowe).

IV. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

2. Ewidencja rodzin dotkniętych ubóstwem, alkoholizmem.

V. Orientacja szkolna i zawodowa dla uczniów klasy VIII.

1. Zorganizowanie zajęć ukierunkowujących młodzież do właściwej decyzji o wyborze szkoły.

    2. Rozmowy indywidualne z młodzieżą i rodzicami.

redaktor: administrator