Obsługa2019-09-11  
Pracownicy administracji i obsługi

Magdalena Wawrzynowicz
sekretarka
Krystyna Pietrzak
sprzątaczka
Lidia Rubinowska
sprzątaczka, woźna oddziałowa
Barbara Gielnik 
sprzątaczka
Roman Banach
woźny


redaktor: administrator