Organizacje2019-09-04  

Organizacje szkolne i zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

 


Organizacje szkolne


Opiekun


Samorząd Szkolny Joanna Menes - Ptak, Anna Heinrich


Szkolna Kasa Oszczędności Ewa Rubczyńska, Maria Kopacka

 
 Zajęcia dodatkowe
Prowadzący
Kółko informatyczne       
Aldona Walkowiak
Maria Kopacka
Zajęcia pozalekcyjne (rozwijające) - klasa 1
Monika Rosadzińska
Zajęcia pozalekcyjne (rozwijające) - klasa 2 Maria Kopacka
Zajęcia pozalekcyjne (rozwijające) - klasa 3 Aldona Walkowiak
Zajęcia pozalekcyjne (kółko teatralne) - klasa 4 Beata Kotkowiak-Basinska
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki (rozwijające) - klasa 5 Magdalena Drgas
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki (rozwijające) - klasa 6  Magdalena Drgas 
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki (rozwijające) - klasa 7  Magdalena Drgas
Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (kółko teatralne) klasa 8  Beata Kotkowiak-Basinska
Zajęcia sportowe SKS  Magdalena Drgas
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Joanna Menes - Ptak
Logopedia
Joanna Menes - Ptak
Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Menes - Ptak
Doradztwo zawodowe Arleta Pawelczakredaktor: administrator