Organizacje2013-04-24  

Organizacje szkolne i zajęcia dodatkowe

 


Organizacje szkolne


Opiekun


Samorząd Szkolny Joanna Menes - Ptak, Sandra Wawrzyniak


Szkolna Kasa Oszczędności Ewa Rubczyńska

 
 Zajęcia dodatkowe
Prowadzący
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie 3 
Maria Kopacka
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie 1
Aldona Walkowiak
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasie 2 
Ewa Rubczyńska
Kółko biologiczno - chemiczne       
Ewa Rachuba
Kółko języka angielskiego
Natalia Witkowska
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego w klasach 4 - 6 Beata Kotkowiak-Basinska
Kółko matematyczne dla klas gimnazjalnych
Zbigniew Rubczyński
Zajęcia SKS
Daniel Darcz 
Kółko muzyczne
Katarzyna Buda
Zajęcia taneczne 
Sandra Wawrzyniak
Kółko geograficzno - historyczne 
Janusz Karólewski
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i wychowanie komunikacyjne
Magdalena Drgas
Kółko języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych
Donata Rosolska - Szczepankiewicz
Terapia pedagogiczna w klasie czwartej
Joanna Menes - Ptak
Koło religijne Anna Heinrichredaktor: administrator