Nauczyciele2019-08-29  
Dyrektor szkoły
mgr Mirosława Gradzik


nauczyciele

nauczany przedmiot

mgr Katarzyna Buda muzyka, plastyka
mgr Daniel Darcz wychowanie fizyczne, edukacja do bezpieczeństwa, świetlica
mgr Magdalena Drgas matematyka
mgr Magdalena Glapiak-Skrzypczak chemia
mgr Mirosława Gradzik język polski
mgr Anna Heinrich religia, świetlica
mgr Wioletta Herkt wychowanie przedszkolne
mgr Janusz Karólewski historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia
mgr Maria Kopacka edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, technika
mgr Beata Kotkowiak - Basinska język polski
mgr Marzena Mądra przyroda
mgr Joanna Menes - Ptak pedagog, logopedia, przygotowanie do życia w rodzinie
mgr Arleta Pawelczak
doradztwo zawodowe
mgr Monika Rosadzińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Donata Rosolska - Szczepankiewicz język niemiecki
mgr Ewa Rubczyńska edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
mgr Zbigniew Rubczyński fizyka
mgr Monika Stachowiak wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Szymonik - Gradzik nauczyciel wspomagający
mgr Aldona Walkowiak edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
mgr Natalia Witkowska język angielski
mgr Joanna Wojciechowska wychowanie przedszkolne, świetlica


redaktor: administrator