Nauczyciele2013-04-24  
Dyrektor szkoły
mgr Mirosława Gradzik


nauczyciele

nauczany przedmiot

mgr Katarzyna Buda muzyka, plastyka, świetlica
mgr Daniel Darcz wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Drgas matematyka, zajęcia techniczne
mgr Mirosława Gradzik język polski
mgr Anna Heinrich religia
mgr Wioletta Herkt wychowanie przedszkolne
mgr Janusz Karólewski historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
mgr Maria Kopacka edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Beata Kotkowiak - Basinska język polski
mgr Joanna Menes - Ptak pedagog szkolny, logopedia
mgr inż. Ewa Rachuba biologia, chemia, przyroda
mgr Donata Rosolska - Szczepankiewicz język niemiecki
mgr Ewa Rubczyńska edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
mgr Zbigniew Rubczyński matematyka, fizyka
mgr Monika Stachowiak wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Szymonik - Gradzik nauczyciel wspomagający
mgr Aldona Walkowiak edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja
mgr Natalia Witkowska język angielski
mgr Joanna Wojciechowska wychowanie przedszkolne, świetlica
mgr Sandra Wawrzyniak nauczyciel wspomagający


redaktor: administrator