Rada Rodziców2019-09-26  
Zarząd Rady Rodziców

Piotr Kornatka przewodniczący
Katarzyna Młynek zastępca przewodniczącego
Zuzanna Brus skarbnik
Violetta Garcon   sekretarz
Renata Bandel        
członek
Julita Dudzińska               
członek
Weronika Jokś członek
Monika Rosadzińska                      
członek
Natalia Ruciak                     
członek
Magdalena Skotarek członek



redaktor: administrator