Rada Rodziców2013-04-25  
Rada Rodziców

Iwona Markwitz przewodnicząca
Małgorzata Zandecka 
zastępca przewodniczącej
Hanna Wasielewska skarbnik
Teresa Stefan członek
Anna Stelmaszyk 
członek
Magdalena Skotarek 
członek
Piotr Kornatka członek
Sandra Grzeszkowiak 
członek
Anita Zielenda 
członek
Julita Gabriel 
członek
Maja Juszkiewicz
członekredaktor: administrator